Algemeen

Om te beginnen: je kunt veel verhalen over Reiki in boeken of op het internet vinden. Het is moeilijk om uit deze enorme hoeveelheid informatie een goede selectie te maken. Na het lezen van deze site weet je in principe voldoende. Er zijn natuurlijk wel boeken die we je eventueel kunnen adviseren, maar ook daarover geven we je tijdens een cursus meer informatie.
Ons advies is daarom: lees niet te veel, dat kan altijd later nog want Reiki is een ervaring! Kiezen voor een traditionele Reikicursus is een keuze vanuit je gevoel en niet vanuit je ratio, dus het is belangrijk daar eerst op te leren vertrouwen. Vraag jezelf af of Reiki iets voor jou is en of de master bij je past.

 

Een natuurlijke geneeswijze...

Reiki is het japanse woord dat letterlijk "universele levensenergie" betekent of de "kracht van de zon", de energie die van essentieel belang is voor alles wat leeft. Met de naam Reiki wordt ook de geneesmethode aangeduid waarbij, via je handen, genezende energie wordt doorgegeven.

Met Reiki wordt energie doorgegeven via de handen. Handoplegging noemt men het ook wel eens. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar is slechts een kanaal en geeft deze energie door. Het is de ontvanger van deze energie die, misschien onbewust, het werk verricht. Doordat het lichaam "lekker in z’n vel gaat zitten" zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Hierdoor treedt er een positieve verandering op, bij alles wat je doet. En dit heeft natuurlijk ook weer effect op je hele omgeving.

Iedereen heeft de kracht in zich deze universele energie te gebruiken. Denk maar eens na, als je je gestoten hebt leg je automatisch je hand op de pijnlijke plek. Je hoeft hiervoor geen specialist te zijn, het is een aangeboren gave, een oer-instinct. Door een Reikicursus te volgen, en dus je energiekanalen laten openen door een Reikimaster, kun je deze aangeboren gave weer activeren. Wat je soms onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.


Het eerste wat Reiki doet is het op gang brengen, het stimuleren van ons zelf-genezend vermogen. Reiki is een natuurlijke geneeswijze ter behandeling van jezelf en anderen.
Reiki stroomt altijd eerst naar de oorzaak van de klacht zodat deze wordt opgelost en de symptomen verdwijnen.
Je kunt Reiki toepassen bij het helen van alle ziektebeelden zowel bij lichte, ernstige of chronische lichamelijke klachten maar ook bijv. bij het herstel van verwondingen en botbreuken, bij griep of verkoudheid of als "eerste hulp".
Je kunt er in de eerste plaats jezelf mee behandelen, maar het is ook heerlijk om je kinderen, dieren en planten Reiki te geven. Alles wat leeft wordt gevitaliseerd door je energierijke handen en de resultaten zijn vaak verbluffend.
Daarnaast is Reiki een methode die o.a. diepe ontspanning bewerkstelligt, stress wegneemt en het energiepeil verhoogt.
Op psychisch niveau kan Reiki oude wonden helen. Het geeft je inzicht in de oorzaak, het maakt je bewust en geeft je de kracht om problemen op te lossen en los te laten.
Op spiritueel niveau blijkt dat als we met Reiki werken we ons meer gaan openstellen voor onze intuitie. Reiki brengt ons dichter bij onze kern.

Natuurlijk kunnen wij als traditioneel Reikicentrum alleen het traditionele Usui Systeem van Natuurlijk Genezen aanraden. Wat over andere Reiki systemen gezegd of geschreven is, is uiteindelijk allemaal afkomstig van Dr. Mikao Usui die deze "universele energie" Reiki noemde.

Maak je slechts vandaag geen zorgen.

Maak je slechts vandaag niet kwaad.

Eer je ouders, ouderen en leraren.

Verdien je brood op een eerlijke manier.

Heb respect voor alles wat leeft.De Reikitraditie
een lange traditie in het kort:

Omstreeks 1900 werd Reiki herontdekt door Dr. Mikao Usui in Japan. Na zijn ontdekking voelde hij het als zijn taak om deze liefdevolle, genezende energie door te geven. Hij genas vele mensen en leerde hen Reiki zelf toe te passen. Chujiro Hayashi volgde Dr. Usui op als Reikimaster en stichtte o.a. twee Reikiklinieken. Vlak voor de tweede wereldoorlog droeg hij het Reiki-masterschap over aan de Amerikaans-Japanse mevrouw Hawayo Takata die Reiki naar het westen bracht. In 1980 gaf zij haar taak door aan haar kleindochter Phyllis Lei Furumoto, de huidige Grandmaster, en voor ons de levende schakel met de traditonele Reikitraditie. Samen met een twintigtal, door Hawayo Takata opgeleide masters richtte zij de Reiki Alliance op; de stichting die zich inzet voor het behoud van de traditionele, zuivere Reiki-leer.

Als je zoekende bent naar Reiki zul je verschillende verhalen tegenkomen over het leven van Dr. Mikao Usui. Het ene verhaal zal vermelden dat Usui een katholiek priester is geweest die les gaf aan een universiteit, het andere verhaal noemt een Boeddhistische monnik.
In de loop der tijd is er steeds een stuk geschiedenis doorgegeven van master op master, van master naar student. Net als andere mondeling doorgegeven verhalen bevat ook dit verhaal grote delen die correct weergeven wat er werkelijk is gebeurd. Net als bij vele andere legendes over mensen die veel voor de mensheid betekend hebben, is ook hier een stuk romantisering en kleuring ontstaan.
Hawayo Takata zou het verhaal van Usui aangepast hebben om het voor Amerikanen in de 50er jaren toegankelijker te maken. Dit zou een oorzaak kunnen zijn voor het ontstaan van dit stukje historie.
Vanaf 1980 begint er een duidelijke afscheiding tussen de verwesterde en de oosterse vormen van het Usui Systeem. In de daaropvolgende jaren zijn er steeds meer stromingen in Reiki ontstaan. Vormen zoals Tera Mai Reiki, Karuna Reiki, Rainbow Reiki, Reiki Plus enz. Reiki is gemeengoed geworden.

Het traditionele Usui Systeem, waaraan wij ons toewijden, wordt soms inhoudelijk veranderd. Zo kan het gebeuren dat onder de noemer van het Usui Systeem je verschillende wijzigingen en toevoegingen kunt vinden, die hun oorsprong meer op het persoonlijke vlak hebben. Als degenen die deze wijzigingen aanbrengen respect zouden hebben voor het Usui Systeem, zouden zij ook de naam aanpassen en daarmee ook onze waardering verdienen.

Wil je nog een advies? Zoek een Reikimaster met heel je hart, niet met je hoofd. Realiseer je terdege dat het gaat om iets prachtigs, waar je de rest van je leven je voordeel mee kunt doen.

Als je echt (met je hart) wilt weten wat Reiki voor je kan betekenen, is het aan te bevelen je een behandeling te laten geven en de kracht van Reiki wezenlijk te ervaren…


Hoe werkt Reiki?

Je kunt je Reiki misschien het best voorstellen als een elektrische stroom, die doordringt tot in de kleinste cellen van het lichaam. Als er ergens sprake is van een stoornis (lichamelijk, mentaal, emotioneel of zelfs spiritueel) dan heeft dit effect op de frequentie van de stroom, en dus op ons magnetisch veld. Als we ons goed voelen stroomt de Reiki-energie beter door ons heen. Je kunt dat bevorderen door jezelf dagelijks een cadeautje te geven - of gewoon aandacht aan jezelf te besteden. Ook de natuur kan ons daarbij helpen. De zon op ons gezicht, een wandeling door het bos of langs de zee, de heldere lucht in de bergen, dat alles geeft ons een prettig gevoel, geeft ons Reiki.
Onderbewust voelen we nog steeds alles haarzuiver aan en staan mensen heel sterk met elkaar in verbinding. Kom maar eens in een ruimte waarin twee mensen ruzie hebben gehad, je voelt dan nog de negatieve lading. Maar ook andersom kunnen mensen elkaar beïnvloeden, elkaar voeden, elkaar energie geven. Door iemand een glimlach te geven, aandacht te schenken of een hand op een schouder te leggen. Al deze dingen zou je Reiki kunnen noemen.
Takata hield ervan om Reiki simpel te houden. Zij noemde de energie Gods-Power. Ze zei: ‘Reiki werkt net als een signaal bij een radio. Het radiosignaal is er altijd, maar wordt beter opgevangen als je de radio daarop exact afstemt’. In de Reiki-1 cursus wordt je (door middel van initiaties of inwijdingen) afgestemd op de energie van Reiki. Je leert hoe je de energie naar je toe kunt leiden en aan jezelf of aan anderen kunt doorgeven.

Voor ons is het niet van belang hóe de werking van de energie van Reiki precies wordt omschreven. Het wérkt! Ieder mens heeft behoefte aan aandacht, aan warmte. Doordat iemand tijdens een Reiki-behandeling wordt aangeraakt, wordt daarmee de levensenergie (Reiki) overgedragen. Dat kun je leren, en als je dat met respect en liefde doet, stroomt er meer energie.
Reiki heeft naast energie alles te maken met de overdracht van warmte, zowel in letterlijke als figuurlijke zin. Degene die je behandelt voelt zich daarbij prettiger, zodat de zelfgenezende werking van het lichaam gestimuleerd wordt en de geestelijke balans toeneemt.

Reiki is méér dan een methode van handoplegging. Dus, ja, Reiki heeft absoluut ook spirituele kanten, maar wij willen Reiki niet te mysterieus maken. Wij hopen daarmee de drempel te verlagen, zodat zoveel mogelijk mensen kennis kunnen nemen en Reiki in het dagelijks leven gaan gebruiken.
En, nee, Reiki maakt niet per definitie gelukkig, dat moet je nog altijd zelf doen. Als je het aandurft om de confrontatie met je emoties en angsten aan te gaan, kan Reiki kan er bij helpen dat je intenser en gezonder in het leven staat.

Het geweldige van Reiki is dat het zo simpel is en dat iedereen het kan leren. Deze eenvoud is voor ons heel belangrijk.


Aanraken

Vroeger vond men in onze cultuur aanraking en handoplegging heel normaal. Tegenwoordig gebruik je het alleen onbewust. Bij pijn vind je het normaal om je handen op de pijnplek te leggen. Als een kind op zijn knie valt dan troost je het door er je hand op te leggen of er een kusje op te geven. Als iemand verdrietig is dan troost je hem of haar door op de rug te wrijven. In feite draag je door middel van aanraking je warmte, rust, aandacht en liefde over. In onze moderne cultuur met zijn hectische leefwijze nemen we vaak te weinig tijd voor onszelf. Je komt nauwelijks toe aan je eigen emoties, laat staan dat je warmte en liefde van anderen durft te vragen.
Ongemerkt stop je zo spanningen weg. Er ontstaan blokkades in het lichaam die uiteindelijk tot ziektes kunnen leiden. Natuurlijk spelen daarbij ook andere factoren een rol, zoals erfelijke belastbaarheid, eetgewoontes, roken, drinken en bijvoorbeeld milieuverontreiniging.
Afhankelijk van het karakter en de manier van leven heeft iedereen zo zijn eigen (signaal)-plekjes in zijn lichaam waar emoties worden weggestopt. In onze taal bestaan veel uitdrukkingen die daarnaar verwijzen: ‘iets op zijn lever hebben', ‘het niet kunnen verkroppen’ of bijvoorbeeld ‘teveel op je schouders nemen’.
Het woord Reiki heeft een dubbele betekenis: het staat zowel voor de universele levensenergie als voor de door Usui ontwikkelde heelmethode. Helen betekent één maken en duidt op het herstellen van eenheid en balans, tussen lichaam en geest, maar ook op het herstellen van de band tussen de individuele mens en het overige leven op aarde. In de Reiki-1 cursus wordt je verbonden met de energie van Reiki, leer je hoe je deze energie naar je toe kunt halen en hoe je deze energie voor jezelf en anderen kunt aanwenden.

Reiki kan je helpen te ontspannen en onderbewuste spanningen in je lichaam naar voren te brengen.
De Reiki-inwijding zorgt er voor dat blokkades zich opheffen, zodat de levensenergie weer gaat stromen en je lichaam zich zelf (sneller) kan herstellen.
Je Reiki-behandelingen zorgen na verloop van tijd dat je beter leert te luisteren naar de signalen die je lichaam afgeeft. Je leert beter om te gaan met je emoties.
Reiki ondersteunt het lichaam bij zijn genezing en door jezelf dagelijks een half uurtje te behandelen, versterk je de verbinding met de levensenergie; dus met de wereld om je heen. Je voelt je gezonder, evenwichtiger en completer. Zo ga je bewuster in het leven staan, durf je jezelf te zijn en voel je ook anderen duidelijker aan.
Reiki begint met handoplegging, maar het uiteindelijke resultaat is dat je alles om je heen duidelijker ziet en voelt. Het is een eenvoudige maar hoogst effectieve methode voor het doorgeven van de universele levensenergie.
Degene die je behandelt hoeft zich trouwens niet te ontkleden, want de energie van Reiki gaat overal doorheen. Je legt simpelweg je handen op de verschillende plaatsen van het lichaam en je functioneert als 'kanaal', als ‘doorgeefluik’. Terwijl de Reiki-energie door je handen stroomt doet deze haar werk, gaat altijd daar naartoe waar dat nodig is, zowel bij jou als bij degene die je behandelt. Reiki werkt niet alleen bij mensen, maar ook bij dieren en planten.
Reiki is geen religie. Reiki wordt ook gebruikt als aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Je hoeft niet paranormaal begaafd te zijn en ook niet jarenlang te mediteren voordat je resultaat merkt. En je kunt het in één weekend leren.

Reiki is een ervaring... daar word je beter van!© Maar als je na het lezen van deze (beknopte) uitleg nog vragen hebt, kun je natuurlijk ook altijd bellen of een afspraak maken voor meer informatie.