Links, disclaimer en auteursrechtDisclaimer


De op deze website getoonde informatie wordt door Reikicentrum Ságapo (RCS) met constante zorg en aandacht samengesteld. RCS houdt deze website regelmatig up-to-date en biedt zo actueel mogelijke informatie. Toch kan het voorkomen dat de site tijdelijk niet beschikbaar is of onjuistheden of onvolkomenheden bevat. RCS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade die voortvloeit uit het bezoeken van deze website, of die het gevolg is van het niet kunnen verkrijgen van toegang tot deze website, of die het gevolg is van onvolkomenheden in de informatie die via deze website wordt aangeboden.

RCS wil haar bezoekers zo volledig mogelijk informeren. Daarom zijn op sommige pagina’s in deze website links of verwijzingen opgenomen naar websites of diensten van derden. RCS is niet verantwoordelijk voor door derden verstrekte informatie of aangeboden diensten.

 

 

Auteursrechten


Het auteursrecht op de volledige inhoud van deze website (tenzij anders vermeld) berust bij RCS en mag niet zonder toestemming worden gebruikt of overgenomen.Annuleringsvoorwaarden

Wij werken in volledig vertrouwen, maar een mondelinge of schriftelijke aanmelding/inschrijving voor een cursus, workshop of andere activiteit is juridisch bindend en daarop rusten annuleringsvoorwaarden.

(We zijn helaas genoodzaakt om je te wijzen op deze annuleringsvoorwaarden omdat we in het verleden incidenteel 'minder prettige ervaringen' hebben gehad met cursisten die op het laatste moment annuleerden, zonder geldige reden niet kwamen opdagen of die hun financiële verplichtingen niet nakwamen.
Je begrijpt wellicht dat we, zowel qua tijd en energie alsook op materiëel gebied, kosten gaan maken na jouw aanmelding voor een cursus. Daarom geldt globaal: zodra je je mondeling of schriftelijk hebt ingeschreven voor een cursus, gaan onze annuleringsvoorwaarden van kracht. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar bij Reikicentrum Ságapo.)