Reikimasters

Reikimasters

Iedereen die Reiki heeft geleerd, kan behandingen geven, of je nu de eerste graad of de tweede graads cursus hebt gevolgd. Echter, alleen een Reikimaster is bevoegd om cursussen te geven.

Het belangrijkste wat een Reikimaster tijdens een cursus doet, zijn de inwijdingen (of initiaties of afstemmingen, meer hierover bij 'Hoe kun je Reiki leren?' via de link Cursussen).

Een Reikimaster in het traditionele Usui Systeem geeft tijdens de Reiki 1 cursus vier inwijdingen en vertelt over de geschiedenis van Reiki en die van zichzelf. Verder komen de vijf Reikiprincipes van Mikao Usui aan bod en worden behandelingsvormen geleerd en geoefend. De cursist betaalt hiervoor een vergoeding, de 'energie-uitwisseling', die overeenkomt met afspraken met andere Masters van de Reiki Alliance.
Tijdens een Reiki 2 cursus worden drie symbolen aangeleerd en in verschillende vormen geoefend. Het wordt benadrukt deze symbolen met respect te behandelen; ze zijn "sacred and secret", heilig en geheim. De cursist krijgt één inwijding.

Wat wij te bieden hebben is kwaliteit en deskundigheid. Wij, als traditioneel Reikicentrum, hanteren daarom de bedragen die door de Masters van de Alliance onderling afgesproken worden... omdat de cursus het waard is maar vooral ook omdat alleen het beste goed genoeg is voor jou!

"Voor mijn Reiki 1 cursus had ik een vakantie naar Griekenland willen opgeven...", zei ik direct na de cursus.
Mijn naam is Marjo de Bock en ik ben in 1951 geboren te Roermond. Al heel vroeg wist ik al dat ik in mijn leven datgene moest doen waar mijn hart lag; 15 jaar was ik werkzaam als groepsleidster in een kindertehuis. Vanaf 1990 werk ik in een kliniek met verstandelijk gehandicapten.
Mijn gehele Reiki-opleiding heb ik gevolgd in het Helios Reikicentrum te Heerde (Nederlands oudste Reikicentrum): in maart 1995 deed ik mijn eerste graad Reiki. Voor mij was het een openbaring. Het was de eerste graads cursus die mijn leven totaal veranderde.
Na een jaar deed ik de tweede graad en Reiki werd steeds meer mijn lust en mijn leven.
In maart 1997 startte ik met de opleiding tot Reikimaster en op 18 mei 1998 werd ik door mijn leraar Dick Nijssen ingewijd tot traditioneel Reikimaster.
In St. Odiliënberg bouwden mijn partner en ik mee aan ons houten Reikihuis Sagapo waar we samen de eerste en tweede graads cursussen geven.

Onze "lineage" c.q. afstamming is redelijk 'dicht bij de bron' (resp. de zevende en achtste generatie in de lijn): Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto, Michael Hartley, Dick Nijssen, Marjo de Bock, Ron Coenen.
Wil je meer weten over de Reiki Master-opleiding? Kijk dan aan het einde van deze pagina.


Welke Reikimaster?

Deze site wordt druk bezocht en een veel voorkomende vraag is dan ook of we een Master in andere delen van het land kunnen aanbevelen.

Wij kennen natuurlijk niet alle Reikimasters in Nederland. Maar er zijn wel collega-masters die we persoonlijk kennen en die we van harte kunnen aanbevelen.
Of ze goed zijn? We hebben wel een paar regels die ook op ons van toepassing zijn. We vinden het belangrijk dat iemand een goede opleiding heeft gehad (minimaal 1 jaar) en veel ervaring heeft met Reiki. Maar wat we ook belangrijk vinden is dat je gaat zoeken naar een Reiki-Master die bij je 'past'. Hiervan zul je het meeste leren en heeft de cursus meer waarde voor je.

Wil je een advies? Zoek een Reikimaster met heel je hart, niet met je hoofd. Realiseer je terdege dat het gaat om iets prachtigs, waar je de rest van je leven je voordeel mee kunt doen.


Heb je interesse in de traditionele Reikimaster opleiding, lees dan onderstaande informatie:

De Traditionele Reiki Master-opleiding

"Als je Reiki Master bent, zal er een beroep op je worden gedaan om jezelf te helen. Dit is de enige goede reden om deze stap te zetten. Helen is het proces waarin je je ziel vindt, de schoonheid van je ziel blootlegt en manieren vindt om haar uit te drukken.""Reiki Master zijn is niet zomaar een nieuwe baan. Deze verplichting tot dienstbaarheid en heling, dienstbaarheid aan jezelf, heling voor jezelf, is een full time baan.."
Phyllis Lei Furumoto


In Reikicentrum Sagapo bieden wij een opleiding aan tot Reiki Master in het traditionele Usui Systeem van Reiki (Reiki Alliance). De opleiding duurt minimaal één jaar en wordt gegeven door mij, Marjo de Bock. Ik werd in 1998 tot Reiki Master ingewijd door Dick Nijssen. Sinds die tijd ben ik actief als Reikimaster, zowel in de zin van behandelingen als ook cursussen.

De opleiding tot Reikimaster duurt zo lang het passend is voor de a.s. Master en mij. De duur zal soms langer dan 1 jaar zijn. Na je inwijding ontvang je een diploma van de Reiki Alliance, het wereldverband van traditioneel werkende Reiki Masters, en kun je lid worden van de Reiki Alliance.

 

Toelatingseisen
Je moet Reiki 1 en minimaal een half jaar Reiki 2 hebben en je moet minimaal één jaar actief bezig zijn geweest met Reiki voor jezelf en anderen. Je moet geestelijk voldoende stabiel zijn en bereid zijn na je inwijding part time of full time te gaan werken als traditionele Reiki Master. Wanneer je je Reiki 1 en 2 niet bij mij deed, raad ik je aan eerst een Reikicursus mee te lopen om mijn manier van werken te leren kennen zodat je keuze voor mij voldoende gefundeerd is.
Reiki Master worden is het aangaan van een diepere verbinding met Reiki voor het leven. Reiki Master ben je niet op weekdagen van 9-5 maar 24 uur per etmaal, iedere dag: voor jezelf, in je relatie, in je gezin, op je werk en natuurlijk in je Reikibehandelingen en -cursussen. Zo'n keuze vraagt om een grote motivatie en toewijding. Het traditionele Reiki Masterschap doe je er niet bij, het is de liefdevolle, warme basis van ieder moment van je leven. Het is een verbintenis om je dagelijkse leven te leven vanuit liefde en openheid.

Toelatingsgesprek
Wanneer je voelt dat je die weg met mij en in ons Centrum wilt gaan, is de eerste stap een vrijblijvend verkennend gesprek. We nemen ruim de tijd om elkaar wat (beter) te leren kennen en te voelen of deze stap voor jou "klopt". We voelen ook samen of dit de juiste tijd is voor jou om eraan te beginnen. Klopt het zowel voor jou als voor mij, dan ben je toegelaten tot de opleiding. Je kunt in principe iedere maand instromen in de opleiding.

Opleidingskosten
Traditioneel geeft de leerling een grote energie-uitwisseling voor zijn intensieve opleiding en zijn inwijding tot Reiki Master in het Usui Systeem; dit bedrag is in de gehele wereld gelijk. Tijdens het opleidingsjaar betaal je er al een deel van, wat je dan aan het einde als aftrekpost van de Masterbijdrage hebt opgebouwd. De kosten van de masteropleiding: € 10.000,-.
We krijgen zo af en toe wel eens (kritische) vragen over de hoogte van de cursusbedragen en de kosten voor de opleiding van het Masterschap. We kunnen ons daar iets bij voorstellen, als onze cursussen en trainingen vergelijkbaar zouden zijn met Masters, die anderen op een snelle, weinig verdiepende wijze inwijden. We steken veel aandacht, energie en tijd in wat we doen en vragen dan uiteindelijk ook geen geld voor Reiki, maar voor onze tijd en energie.

De opleiding tot Reiki Master is door de belastingdienst erkend als beroepsopleiding, is vrij van BTW en aftrekbaar van de inkomsten of loonbelasting. Dit is inclusief de stages, bijkomende workshops en persoonlijke sessies.
Betaalwijze: bij aanvang 20%, halverwege 30% en vóór het moment van inwijding het restant.

Reiki - een mondelinge traditie

De methode wordt gedragen en uitgedragen door de meesters van de methode, de erkende Reiki Master die Reiki in zijn of haar leven heeft geïntegreerd en handelt vanuit kennis over de traditionele Reikimethode zoals die al meer dan honderd jaar is doorgegegeven van master op master. Reiki is een mondelinge traditie. Dat houdt in dat we geloven in het belang van lijfelijke aanwezigheid voor kennis- en energie-overdracht. Het schema voor de stages en persoonlijke sessies is altijd afgestemd op je persoonlijke werk- en leefsituatie.

Tot slot: Het is onmogelijk de essentie van dit Master-pad in een folder neer te zetten, net zo min als het mogelijk is de essentie van Reikicursussen in een boek te vangen. Ook de onderwerpen en verschillende onderdelen die aan bod komen tijdens de opleiding zijn te veelzijdig en uitgebreid om hier te benoemen. Deze informatie geeft alleen wat praktische punten.
Voel je vrij om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek of om deel te nemen aan een Reiki weekend om contact te maken met het warme, kloppende hart van ons Reikicentrum Ságapo.

Een woord van dank
Mijn eerste Master-kandidaat was Ron Coenen. Met veel plezier heb ik hem mogen begeleiden en opleiden tot Reikimaster. Velen kennen Ron uit ons Reikicentrum; hij is vanaf zijn inwijding als "free-lance Reikimaster" actief verbonden geweest met Ságapo. Hij heeft diverse cursussen gegeven en we zijn hem zeer dankbaar voor zijn tijd en onvoorwaardelijke inzet.

 


"De Reiki cursus is het beste wat me in de laatste tien jaar is overkomen..."
"Mijn naam is Ron Coenenen ik ben in 1950 in Heerlen geboren. In het dagelijkse leven werkte ik in het Laboratorium voor Pathologie van zowel het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, als het St. Jans Gasthuis te Weert, in de functie van hoofdanalist. In 1993 kwam ik via een collega in aanraking met een folder over Reiki en vanaf die tijd is de Reiki-vonk volledig overgeslagen. In 1994 ben ik door Dick Nijssen ingewijd in de eerste graad van Reiki en een jaar later door Arianne Groeneveld in de tweede graad. Na meerdere jaren fanatiek met Reiki aan de slag te zijn geweest deed zich eind 1999 de kans voor om aan de Master-opleiding te beginnen. Deze kans greep ik aan. Zo werd ik op 25 mei 2001 door mijn opleidende Reikimaster Marjo de Bock ingewijd tot Reikimaster.


Op 16 september 2006 is Carolien ingewijd als Traditioneel Reikimaster in het Usui Systeem van Natuurlijk Genezen.

Velen van jullie hebben Carolien leren kennen tijdens haar stage/cursussen in Reikicentrum Ságapo. We hebben respect voor haar doorzettingsvermogen tijdens de opleiding tot Reikimaster, feliciteren haar en wensen haar alle goeds op haar pad als Reikimaster.

 

Onze "lineage" c.q. afstamming is redelijk 'dicht bij de bron' (resp. de zevende en achtste generatie in de lijn): Mikao Usui, Chujiro Hayashi, Hawayo Takata, Phyllis Lei Furumoto, Michael Hartley, Dick Nijssen, Marjo de Bock, Ron en Carolien.